Inženýrská činnost

VÝSTAVBA

 

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. získal v uplynulých letech bohaté zkušenosti v oblasti realizace staveb. Největší zakázky realizované naší společností přesáhly hodnotu 0,5 miliardy Kč a prokázaly schopnosti našeho inženýrsko-dodavatelského týmu zvládnout realizaci rozsahem velkých a současně technicky náročných staveb. Spojení technické úrovně projekčních týmů se zkušeností týmu inženýrských služeb nabízí investorům vyšší přidanou hodnotu ve schopnosti pružné reakce na podněty investora i všech fázích realizace stavby od tvorby projektové dokumentace až po etapu samotné výstavby a umožňují okamžité promítnutí nových podnětů zvyšující užitnou hodnotu stavby a představující úsporu vynaložených prostředků:

  • Realizace staveb podle vlastní projektové dokumentace
  • Realizace staveb s projekčními týmy jiných organizací
  • Realizace staveb s přímou vazbou na zahraničního dodavatele podle jeho dokumentace

Celý proces realizace staveb probíhá ve spolupráci s řadou osvědčených subdodavatelů, kteří investorům zaručují vysokou kvalitu prací a služeb. Výběr subdodavatelů probíhá na základě vlastní zpracované zadávací dokumentace s jejíž pomocí jsme schopni přesně nastavit hlavní kvalitativní i cenové parametry a zvolit tak skutečně nejvhodnějšího dodavatele dané části stavebního díla. Samotný proces výběru dodavatele probíhá dle vnitřních standardů naší firmy s hlavním cílem dosáhnout optimální kombinace včasnosti dodávky respektující cenové a kvalitativní požadavky.